Aktie Lundin Mining ger produktionsprognos för treårsperioden 2021-2023 samt kostnads-, capex- och prospekteringsutsikter för 2021. Bolaget spår också att kvartalsutdelningen ökar med 50 procent. Vidare återupptas prognos för Candelaria 2020 och bolaget ger uppdatering på Chapada.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Kopparproduktionen väntas öka med över 25 procent 2021, jämfört med nuvarande 2020-prognos, främst på grund av ökade halter vid Candelaria.

Zinkproduktionen väntas stiga med 30 procent under 2021 i samband med att upprampningen av zinkexpansionsprojektet Neves-Corvo väntas stå klar under första halvan av nästa år.

Vad gäller nickel spår Lundin Mining att produktionen 2021 kommer att vara i linje med innevarande år, för att sedan stiga över 10 procent 2022.

Guldproduktionen spås nu uppgå till 175.000 uns vid mitten av 2021.

För Candelaria återinförs prognosen för 2020 om en kopparproduktion i intervallet 120.000-125.000 ton. Capex för 2020 vid gruvan väntas uppgå till 225 miljoner dollar, varav 45 miljoner spås för det fjärde kvartalet.

För Chapada väntas produktionen ligga på 45.000-50.000 ton koppar och 80.000-85.000 uns guld 2020, vilket är en upprepning av tidigare bedömning.

Följande är en sammanfattning av prognoserna för 2021-2023 för de största verksamheterna:

Candelaria – kopparproduktion 172.000-182.000 ton 2021. Produktion väntas öka till 180.000-190.000 ton koppar 2022 och denna nivån väntas även gälla för 2023.

Candelaria – guldproduktionen väntas uppgå till 95.000-100.000 uns 2021 och 2022, för att sedan stiga 2023 till 110.000-115.000 uns.

Chapada – kopparproduktion väntas öka med över 5 procent 2021 till 48.000-53.000 ton, sedan 53.00-58.000 ton 2022 och 50.000-55.000 2023.

Chapada – guldproduktionen spås hamna mellan 75.000 och 80.000 uns 2021 för att sedan sjunka något 2022 och 2023.

Eagle – nickelproduktionen spås uppgå till 15.000-18.000 ton 2021, för att sedan öka till 17.000-20.000 ton 2022. För 2023 väntas den uppgå till 13.000-16.000.

Eagle – kopparproduktionen väntas uppgå till 17.000-20.000 ton 2021, 15.000-18.000 ton 2022 och 12.000-15.000 ton 2023.

Kostnadsprognos 2021:

Candelaria 1:35 dollar per uns koppar.

Chapada 1:10 dollar per uns koppar.

Eagle 0:50 dollar per uns nickel.

Neves-Corvo 2:20 dollar per uns koppar.

Zinkgruvan cirka 0:65 dollar per uns zink.

Capexprognos för 2021:

Capex väntas uppgå till 610 miljoner dollar.

Prospekteringsinvesteringsprognos 2021:

Prospekteringskostnader väntas bli 40 miljoner dollar 2021, varav huvuddelen, cirka 32 miljoner dollar, väntas spenderas på mål i gruva eller nära gruva vid bolagets verksamheter. Återstående 8 miljoner dollar ska användas för att avancera aktiviteter i prospekteringsfas samt i nya utvecklingsprojekt.

Utdelning:

En ökning av kvartalsutdelningen med 50 procent till 0:06 kanadadollar per aktie, eller 0:24 kanadadollar på årlig basis, väntas publiceras i samband med bokslutsrapporten för 2020 som släpps februari 2021, förutsatt styrelsens godkännande. Ökningen återspeglar förväntningar om ett starkt fritt kassaflöde från nuvarande verksamheter.

NCIB:

Lundin väntas förnya sitt NCIB (Normal Course issuer Bid) för förvärv av upp till nära 64 miljoner aktier på Torontobörsen. NCIB är en kanadensisk term för ett börsnoterat bolag som återköper sina egna aktier för att sedan makulera dem. I samband med ett förnyande av NCIB avser Lundin Mining att ingå automatisk aktieåterköpsplan.