Aktie Lundin Petroleum sänker utdelningsförslaget samtidigt som vd i ett öppet brev menar att bolaget står fortsatt väl rustat emot låga oljepriser.

Lundin Petroleums styrelse justerar sitt utdelningsförslag till 1:00 dollar per aktie, från tidigare förslag 1:80 dollar per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I ett öppet vd-brev skriver Alex Schneiter att bolaget står fortsatt väl rustat emot låga oljepriser.

”För att uppnå neutralt fritt kassaflöde, före återbetalning av lån och utdelningar för de kommande sju åren, uppgår det genomsnittliga break-even priset på olja till cirka 17 dollar per fat oljeekvivalenter (boe). Detta är möjligt tack vare våra producerande fält i världsklass och branschledande låga verksamhetskostnader (långsiktig prognos om mellan 3,2 och 4,2 USD per boe). De återstående investeringar som behövs för att kunna producera alla våra resterande bevisade och sannolika reserver uppgår till mindre än 3 dollar per fat”, skriver han.

Åtgärder som vidtagits i produktionsverksamheten för att mildra eventuella effekter av covid-19-pandemin inkluderar minskad bemanning offshore och den lägsta aktivitetsnivå som krävs för att kunna fortsätta producera och utföra underhåll.

Det kompletterande borrprogrammet på Edvard Grieg kommer att fortsätta men bemanningen kommer att hållas till lägsta nödvändiga nivå, skriver Alex Schneiter. Installationen av undervattensutrustningen på Solveig/Rolvsnes har påbörjats och förväntad produktionsstart under 2021 kvarstår.

”Om en förskjutning av projekten inom Edvard Griegområdet skulle bli aktuell, kommer det inte att påverka vår produktionsprognos för 2021 då vi har överskott i produktionskapaciteten på Edvard Griegfältet. På Alvheim och Johan Sverdrup införs liknande åtgärder för att upprätthålla centrala aktiviteter och omorganisera schemaläggningen av aktiviteter”, heter det.

Lundin Petroleum har också identifierat möjligheter för att stödja kassaflöde och likviditetsposition på kort sikt. Bland annat genomförs kostnadsbesparingar om cirka 170 miljoner dollar redan under 2020.

”Arbete med att identifiera andra åtgärder för att ytterligare stärka vår likviditetsposition pågår, såsom att skjuta upp projekt som vi ännu inte har åtagit oss att genomföra”, skriver vd.

Vidare uppger han att låga verksamhetskostnader samt bolagets nuvarande reservbaserade kreditfacilitet om 5,0 miljarder dollar, ger Lundin Petroleum en god likviditet för att kunna finansiera de projekt bolaget åtagit sig att genomföra. Den reservbaserade kreditfaciliteten utnyttjas i dag till cirka 3,8 miljarder dollar.

”Även om vi förblir vaksamma och förbereder för många olika eventualiteter, är vår strategi i stort sett oförändrad och vi står fast vid vår avsikt att leverera 2020-års arbetsprogram som presenterades vid vår kapitalmarknadsdag i januari 2020, men skjuter upp de projekt vi ännu inte åtagit oss att genomföra2, skriver Alex Schneiter.