Bättre än väntat för Lundin Petroleum

Publicerad 2016-11-02 08:31

Rapport Oljebolaget Lundin Petroleums ebitda-resultat blev 254 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2016. Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 245 miljoner, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

Lundin Petroleums intäkter uppgick till 317 miljoner dollar för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 318 miljoner.

Lundin Petroleum producerade cirka 80,4 tusen fat oljeekvivalenter per dag för det tredje kvartalet 2016.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en produktion på 77,4 tusen fat oljeekvivalenter per dag, enligt SME Direkts konsensussammanställning.

Lundin Petroleum höjer den nedre delen av sitt tidigare prognosintervall för produktionen 2016 och räknar nu med att oljeproduktionen, i genomsnitt, bedöms hamna mellan 70 000 och 75 000 fat per dag.

Den tidigare prognosen var 65 000-75 000 fat per dag.

Inför rapporten låg analytikernas bedömning i den övre delen av intervallet, närmare bestämt 71 417 fat per dag enligt SME Direkt.

Edvard Grieg-fältet kommer alltjämt att nå platåproduktion som planerat mot slutet av 2016, skriver oljebolaget vidare.

Produktionsstarten av det norska Johan Sverdrup-fältet väntas fortfarande till slutet av 2019.