Aktie Lundin Petroleum siktar på att bli klimatneutralt år 2030 och med koppling till det nya målet vill bolaget byta namn till Lundin Energy. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget på måndagen.

”Det gläder mig även att styrelsen föreslår att bolaget byter namn till Lundin Energy. Det representerar vår ambition att bli klimatneutrala, vår position som ett ledande bolag för att producera olja och gas i framtiden och tydliggör vår roll i en energimix i förändring”, säger bolagets vd Alex Schneiter i pressmeddelandet.

Namnbytet ska behandlas på årsstämman i slutet av mars.

”Vi har som målsättning att uppnå klimatneutralitet 2030 i hela vår verksamhet och har tagit fram en realistisk och genomförbar plan för att uppnå detta, vilket klart särskiljer oss som oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas inom vår industri”, säger Alex Schneiter vidare.

För att uppnå klimatneutralitet ska bolaget:

 

* Begränsa den genomsnittliga koldioxidintensiteten i bolagets tillgångsportfölj från 2020 till under 4 kilo koldioxid per fat, och från 2023 till under 2 kilo koldioxid per fat, för alla tillgångar, oavsett om bolaget är operatör eller inte. Det globala genomsnittet är 18 kilo koldioxid per fat.

* Elektrifiera Edvard Grieg-fältet fullt ut tillsammans med den andra fasen av Johan Sverdrup-fältet under 2022, för att nå en koldioxidintensitet för dessa tillgångar på under 1 kilo koldioxid per fat.

* Ersätta bolagets andel av el via strömförsörjning från land från 2022 genom investeringar i projekt för förnybar energi.

* Klimatkompensera för samtliga flygresor som görs inom verksamheten genom naturliga metoder för att avlägsna koldioxid från atmosfären (natural carbon capture), retroaktivt från 2018.

* Som ett oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas uppnå klimatneutralitet i verksamheten 2030.