Rapport Gruvbolaget Lundin Mining rapporterar en stabil produktion under det andra kvartalet med i synnerhet portugisiska Neves-Corvo som en stark aktör. Produktionsprognosen för helåret justeras upp något, samtidigt som tillväxtprojekten löper i stort enligt plan.

Vd Paul Conibear överraskar dock med att avisera sin avgång. Ersättare blir den mångårige finanschefen Marie Inkster.

”Alla verksamheter är på väg att nå sina mål för årets produktion och kostnader. Neves-Corvo levererade ännu ett ypperligt kvartal, med ett nytt produktionsrekord för zink i juni”, kommenterar Paul Conibear i delårsrapporten.

Lundin Minings resultat före skatt uppgick till 132 miljoner dollar, vilket kan jämföras med analytikernas snittprognos om en vinst före skatt på 113 miljoner dollar i Inquiry Financials sammanställning. Nettoresultatet landade på 78,8 miljoner dollar, helt i linje med väntade 78,3 miljoner.

Det expansionsprojekt för zinkutvinning som drivs i Portugal beräknas fortfarande börja driftsättas i slutet av 2019, som ursprungligen planerat, trots en rad arbetsmarknadskonflikter i landet. Den beräknade kostnaden för projektet skrivs dock upp med 5 procent till 270 miljoner euro.

Optimeringen av chilenska Candelaria uppges också gå som planerat och vid amerikanska Eagle East ligger bolaget något före plan.

Vidare framgår att helårsprognoserna för produktionen av koppar och zink justeras upp något, samtidigt som kostnadsprognosen för koppar vid Neves-Corvo sänks. Capex-prognosen för 2018 minskas till 795 miljoner dollar från tidigare 850 miljoner.

Lundin Mining fortsätter i tidigare utdelningstakt om 0,03 kanadadollar per kvartal, motsvarande 0,12 dollar för helåret. Det framgår av ett pressmeddelande i anslutning till det andra kvartalets rapport. Sista dag för rätt till utdelning är den 7 september.

I samband med halvårsrapporten meddelar bolaget också att Paul Conibear avgår som vd efter sju år på posten.

”Paul har styrt med en stadig hand under utmanande tider då många andra gruvbolag lyckats mindre väl. Hans sunda förnuft har bäddat för att Lundin Mining ska kunna utvecklas mot en ännu ljusare framtid”, kommenterar ordföranden Lukas Lundin i ett pressmeddelande.

Ny vd blir Marie Inkster, som arbetat för Lundin Mining i tio år, som finanschef sedan 2009.