Rapport Gruvbolaget Lundin Mining står sannolikt inför en kursuppgång när handel inleds på torsdagen, då det underliggande resultatet för det tredje kvartalet var lika bra eller bättre än väntat.

Därtill justerar bolaget upp sina produktionsprognoser samtidigt som de beräknade kostnaderna sänks.

Det hävdar RBC Capital Markets i en snabbkommentar efter nattens kvartalsrapport.

”Vi väntar oss en positiv kursreaktion efter resultatet, som var starkare än väntat, och efter den förbättrade guidningen”, skriver RBC Capital Markets.

Den justerade vinsten per aktie uppgick till 0:08 dollar, vilket enligt RBC var högre än de 0:07 dollar banken och marknaden räknat med, menar RBC.

”Resultatet drevs av högre kopparförsäljning och lägre rörelsekostnader, delvis motverkat av lägre nickel- och zinkförsäljning än vi räknat med”, skriver analytikern.

Även Credit Suisse ser positivt på rapporten och konstaterar att produktionen var stabil samtidigt som prognoserna förbättrades. Den justerade vinsten per aktie om 0:08 dollar var i linje med marknadens förväntningar, enligt banken.

Credit Suisse påpekar dock att Lundin Mining varnade för att de pågående oroligheterna i Chile eventuellt kan sprida sig och därmed påverka verksamheten vid Candelariagruvan, något som dock ännu inte inträffat.

Lundin Minings resultat före skatt uppgick till 77,8 miljoner dollar. Väntat var enligt Infront Datas sammanställning av sex analytikers prognoser ett resultat före skatt om 90,8 miljoner dollar. Nettoresultatet blev 26,4 miljoner dollar. Väntat var 60,7 miljoner dollar.

Försäljningen uppgick till 539 miljoner dollar för perioden. Här låg Infront Datas konsensusprognos på 531 miljoner.