Aktie Gruvbolaget Lundin Mining flaggar i samband med en prognosuppdatering för åren 2020 till 2022 för en höjning av den kvartalsvisa utdelningen till 0:04 kanadadollar per aktie, eller 0:16 dollar per år.

Den tidigare kvartalsutdelningen löd på 0:03 kanadadollar per aktie, motsvarande 0:12 dollar årligen.

”Den väntade ökningen är en konsekvens av Lundin Minings strategi att ge en ledande avkastning till våra aktieägare över konjunkturcykeln”, skriver bolaget och lyfter fram förvärvet av koppar- och guldgruvan Chapada i Brasilien och de investeringar som gjorts vid Candelaria-gruvan i Chile.

Den nya utdelningsnivån ska utvärderas vid jämna mellanrum och kräver godkännande av styrelsen.

Lundin Mining har också beslutat att förnya sitt återköpsmandat av drygt 63 miljoner egna aktier, motsvarande 10 procent av antalet aktier i bolaget, ett mandat som förfaller den 6 december. Per den 26 november hade bolaget återköpt knappt 2,6 miljoner egna aktier under mandatet.

Höjer produktionsprognoserna

Gruvbolaget Lundin Mining publicerade på tisdagskvällen sin produktionsprognos för de kommande tre åren, 2020-2022.

Störst förändringar jämfört med tidigare långtidsprognos märks för 2020, sedan den under 2019 förvärvade koppar- och guldgruvan Chapada i Brasilien räknats in i kalkylen. Därtill har ett antal tilläggsinvesteringar utförs vid koppar- och guldgruvan Candelaria i Chile, vilket också ökar den väntade produktionen.

För 2020 räknat bolaget nu med att producera 272.000-296.000 ton koppar, en ökning med mer än 20 procent jämfört med 2019. Under 2021 väntas en ytterligare ökning och därefter antas produktionen plana ut.

För zink totalt väntas produktionen öka med drygt 15 procent nästa år jämfört med 2019. Bakgrunden är att zinkexpansionsprojektet i portugisiska Neves-Corvo fortsatt löper enligt de senaste planerna, efter tidigare förseningar och fördyrningar. Under 2021 väntas den fulla effekten av projektet märkas, med ytterligare en rejäl produktionsökning.

Även nickelproduktionen väntas öka väsentligt under 2020 jämfört med 2019, upp 25 procent, tack vare framgångar och brytning i mer mineralhaltiga områden i amerikanska Eagle East.

Prognosen vid Eaglegruvan 2020 är något lägre än bolaget tidigare hoppats, vilket dock kompenseras av en stabilare brytplan och en större ökning för 2021, uppger Lundin Mining.

På kostnadssidan sänks 2020-prognosen för den kassaflödespåverkande enhetskostnaden för koppar vid Candelaria till 1:45 dollar per viktpund, från ursprungligen 1:60 dollar för 2019. För zink vid svenska Zinkgruvan lyder den nya kostnadsprognosen på 0:55 dollar per pund för 2020, upp från ursprungligen 0:40 dollar per pund.

Vid Eagle-gruvan i USA väntas kostnaden minska till 1:00 dollar per pund metall under 2020, från 2019 års första prognos om 2:20 dollar, till följd av att mer höghaltig malm från Eagle East-projektet behandlas.

Investeringarna, capex, väntas liksom tidigare uppgå till 620 miljoner dollar för 2020. Prospekteringskostnaderna planeras till 65 miljoner dollar.

Tabell: Lundin Mining produktionsprognos 2020-2022

image

Källa: Lundin Mining