Rapport Lundin Mining slog analytikernas förväntningar både när det gäller resultat och försäljning. Men gruvbolaget sänker samtidigt produktionsprognosen. 

Lundin Minings ebitda-resultat blev 232 miljoner dollar för det andra kvartalet 2020 (79,2).

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 193 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers prognoser inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 533 miljoner dollar för perioden (369). Här låg Infronts konsensusprognos på 510 miljoner.

Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare blev 38,7 miljoner dollar (-7,8). Väntat var 36,6 miljoner dollar.

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 179 miljoner dollar under kvartalet (49,9).

Sänker prognos för kopparproduktion

Lundin Mining sänker sin prognos för kopparproduktionen för 2020 något.

Lundin Mining räknar nu med en total kopparproduktionen under 2020 på 251.000-274.000 ton, jämfört med tidigare 264.000-293.000 ton, enligt rapporten för det andra kvartalet.

Sänkningen är helt hänförlig till en nedjustering av bedömningen för Candelaria till 145.000-155.00 ton, från tidigare 160.000-175.000 ton.

Bolagets bedömning för kopparproduktionen vid Eagle har samtidigt justerats upp något.

Noterbart är att bedömningen för kostnaderna, ”cash cost”, för Chapada sänks från 0:85 dollar per pund koppar, till 0:65 dollar.

För zink upprepar bolaget produktionsprognosen om 142.000-152.000 ton.

Guldproduktionen väntas nu uppgå till 165.000-180.000 uns, ned från den tidigare uppskattningen om 175.000-190.000 uns.

Lundin Mining höjer sin totala investeringsprognos, capex, till 450 miljoner dollar, från tidigare 440 miljoner.

Prospekteringsbudgeten beräknas nu, precis som tidigare, till 35 miljoner dollar.