Affär Lundin Mining förvärvar Josemaria för 1:60 kanadollar per aktie, eller för totalt 625 miljoner kanadadollar, enligt ett bindande avtal mellan parterna.

Aktieägare i Josemaria kan välja att få antingen 1:60 kanadadollar per aktie, eller 0,1487 aktier i Lundin Mining, eller en kombination av kontanter och aktier.

Det överenskomna priset motsvarar en premie om 31 procent jämfört med stängningskursen den 17 december, och en premie om 29 procent jämfört med en tiodagars volymviktad snittkurs per den 17 december.

Efter affären är slutförd väntas Josemarias aktieägare äga cirka 5 procent av Lundin Mining.

En kommitté bestående av oberoende styrelseledamöter i Josemaria rekommenderar enhälligt affären, och styrelsen antar den rekommendationen.

Bolaget kommer att hålla en webbsänd presentation om affären klockan 14 svensk tid i dag, måndag.

Familjen Lundin är största ägare i såväl Lundin Mining som Josemaria.

Med Lundin Minings uppköp av Josemaria kommer flera fördelar, framgår av pressmeddelandet. Bland annat nämns möjligheten för fortsatt ekonomiskt deltagande från Lundin Minings håll i strävan om att utveckla Josemarias guld- och kopparprojekt, samtidigt som Josemaria får tillgång till Lundin Minings diversifierade portfölj bestående av högkvalitativa gruvor, produktionstillväxt och fri kassaflödesgenerering, heter det.

Vidare leder Lundin Minings övertagande till minskade utvecklingsrisker för Josemarias pågående projekt.

Lundin Mining kommer i ett första steg att förse Josemaria med ett lån om 100 miljoner dollar att användas för vidareutvecklingen av guld- och kopparprojektet, som för övrigt har samma namn som bolaget självt, och är lokaliserat i San Juan, Argentina.