Sektor Lundin Golds guldproduktion uppgick till 428 514 uns guld för helåret 2021, vilket var högre än förväntningarna på 380 000-420 000 uns. Det framgår av ett pressmeddelande.

För det fjärde kvartalet producerades 107 915 uns, vilket kan jämföras mot 96 830 uns under samma period året före.

Anrikningsverket processade 379 166 ton, med en genomsnittlig takt om 4 121 ton per dag. Snittgraden malm var 9,9 gram per ton, med en utvinningsgrad om 89,7 procent.

Återhämtningar har förbättrats i varje kvartal under 2021, skriver Lundin Gold.