Råvaror Lundin Gold meddelar att verksamheten vid guldgruvan Fruta del Norte i Ecuador har återstartats.

Bolaget spår att guldproduktionen vid gruvan under det andra halvåret 2020 blir i intervallet 150.000-170.000 uns. Tillsammans med produktionen innan nedstängningen väntas guldproduktionen för helåret 2020 bli 200.000-220.000 uns.

Det framgår av ett pressmeddelande på natten till måndagen.

Anrikningsverket processar för närvarande malm från lager och i en takt på cirka 2.800 ton per dag, vilket väntas öka till 3.500 ton per dag under de kommande två månaderna. Gruvan har börjat producera malm igen och produktionen väntas öka under kommande tre månader.

Snittproduktionen vid anrikningsverket under andra halvåret 2020 väntas bli 3.200 ton per dag till en snittgrad om 10 gram per ton. Återvinning av guld väntas nå en grad på i snitt 85 procent under denna period och väntas nå så kallad design-nivå på 92 procent under senare del av fjärde kvartalet.

AISC-kostnader (all-in-sustaining-costs) under andra halvåret väntas bli 770-850 dollar per uns sålt guld. AISC för andra halvåret återspeglar ytterligare covid-19-relaterade kostnader och återstart av produktion, skriver Lundin Gold.