Rapport Lundin Energy rapporterar en vinst som slog analytikernas förväntan. Samtidigt vill bolaget höja utdelningen med hela 80 procent jämfört med föregående år. 

Lundin Energys ebitda-resultat blev 708 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2020.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 637 miljoner, enligt Infronts sammanställning inför rapporten.

Lundin Energys intäkter uppgick till 780 miljoner dollar för perioden. Här låg konsensusprognosen på 733 miljoner.

Höjer utdelning 80 procent

Lundin Energy föreslår en utdelning om 1:80 dollar per aktie för 2020, vilket motsvarar en ökning om 80 procent jämfört med 2019 års utdelning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den föreslagna utdelningen för 2020 kommer att utbetalas i kvartalsvisa delbetalningar om 0:45 dollar per aktie.

Före varje utbetalningstillfälle kommer den kvartalsvisa utdelningen att omvandlas till ett belopp i kronor, samt utbetalas i kronor baserat på Riksbankens valutakurs för dollar fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag.

Inför Lundin Energys rapport för det fjärde kvartalet väntades en utdelning om 1:12 dollar per aktie, enligt Infronts sammanställning av sju analytiker.

För 2019 delades 1:00 dollar per aktie ut.

Produktion över förväntan

Produktionen under kvartalet uppgick till i snitt 185 tusen fat oljeekvivalenter per dag. Väntat var 175,6 tusen fat per dag.

För helåret 2020 uppnåddes en snittproduktion om nästan 165 tusen fat per dag. Väntevärdet här var cirka 163 tusen fat. Lundin Energy höjde helårsprognosen för 2020 till en snittproduktion om 161-163 tusen fat, i samband med rapporten för det föregående kvartalet.

Höjer produktionsprognosen

Oljebolaget Lundin Energy höjer sin produktionsprognos för 2021 till 170.000-190.000 fat oljeekvivalenter per dag, från tidigare prognos som var 170.000-180.000 fat per dag.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med bokslutsrapporten.

Prognosen tar i beaktan att anläggningskapaciteten för Johan Sverdrups första fas om 500.000 fat olja per dag, brutto förväntas öka till 535.000 fat per dag från mitten av 2021.

”Dessutom kommer Edvard Griegområdet att få ytterligare anläggningskapacitet på grund av en naturlig nedtrappning i produktionen på Ivar Aasen. Återkopplingsprojekten på Edvard Grieg, Solveigs första fas och Rolvsnes förlängda borrtest, förväntas att tas i drift under det tredje kvartalet 2021, vilket kommer att bidra till att upprätthålla platåproduktion i anläggningarna”, skriver Lundin Energy.

Omkring 60 procent av produktionen genereras från Johan Sverdrupfältet, 35 procent från det större Edvard Griegområdet och resterande produktion kommer från övriga tillgångar.

Lundin Energy höjer samtidigt sin långsiktiga produktionsprognos till över 200.000 fat oljeekvivalenter från år 2023, vilket kan jämföras med den tidigare prognosen som var 170.000-180.000 fat per dag från 2021 och framåt.

Det nya prognosen tar i beaktan Johan Sverdrups högre platåproduktionsnivå om 720.000 fat oljeekvivalenter per dag när den andra fasen tas i drift under det fjärde kvartalet 2022, samt den förlängda platåproduktionen i det större Edvard Griegområdet.

”Bolagets långsiktiga mål är att med hjälp av ytterligare resurser från befintliga fält och potentiella nya utbyggnadsprojekt bibehålla produktionsnivåer som överstiger 200.000 fat oljeekvivalenter per dag”, skriver Lundin Energy.

Beträffande år 2021 meddelar bolaget en investeringsbudget på 1,2 miljarder dollar.

Verksamhetskostnaderna på lång sikt bedöms uppgå till 3-4 dollar per fat, vilket kan jämföras med tidigare prognos som var 3,2-4,2 dollar per fat.