Ian Lundin och Alex Schneiter.

Aktie Åklagarmyndigheten har beslutat att väcka åtal mot Lundin Energy styrelseordförande Ian Lundin samt styrelseledamot Alex Schneiter, i förhållande till tidigare verksamhet i Sudan mellan åren 1999-2003 respektive 2000-2003.

Bolagets ordförande Ian Lundin har mot bakgrund av detta valt att inte ställa upp för omval till styrelseordförande vid bolagets årsstämma 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ian Lundins beslut att inte ställa upp för omval till styrelseordförande gör att han kan fokusera fullt ut på att försvara sig mot anklagelserna, samt att bolaget och valberedningen på ett organiserat sätt kan hantera övergången till en ny styrelseordförande, heter det.

Lundin Energy meddelar vidare att inga justeringar av operativa eller finansiella prognoser görs.

Åtalet innefattar även ett yrkande att påföra bolaget en företagsbot om 3 miljoner kronor och förverkande av ekonomiska fördelar motsvarande nästan 1,4 miljarder kronor, vilket enligt Åklagarmyndigheten motsvarar värdet av den vinst om 720 miljoner kronor som bolaget gjorde vid försäljningen av verksamheten 2003.

Bolaget bestrider att det finns någon grund för anklagelser om felaktigt agerande av någon av dess företrädare.

I åtalet anges det att Ian Lundin och Alex Schneiter anklagas för medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott, i Sudan 1999-2003 respektive 2000-2003. Både Ian Lundin och Alex Schneiter nekar bestämt till dessa anklagelser och har styrelsens fulla stöd vid bestridande av dessa vid en rättegång. De kommer båda att fortsätta som styrelseledamöter och bolagets verksamhet och ledning kommer inte att påverkas, framgår det vidare av pressmeddelandet från Lundin Energy.

”Åklagarmyndighetens beslut är obegripligt eftersom det inte styrks av några bevis i förundersökningen, ett faktum som varit oförändrat under de senaste elva åren. Jag vill personligen tacka alla våra aktieägare och samarbetspartners för det stöd ni visat såväl bolaget, som Alex och mig. Jag vet att vi inte har gjort något fel och vi kommer slutligen att bevisa detta i domstol. Det har varit en ära och ett privilegium att ha fått vara styrelseordförande för Lundin Energy under de senaste 20 åren. Under denna tid har bolaget växt från att vara ett litet oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas, till att bli ett ledande oberoende energibolag med ett av de lägsta koldioxidutsläppen inom upstream-industrin”, kommenterar Ian Lundin.

Bakgrunden är att Lundin Energy, som år 1991 gick under namnet Lundin Oil, på den tiden bedrev verksamhet i Sudan. I landet pågick sedan lång tid ett inbördeskrig som karaktäriserades av bristande respekt för den internationella humanitära rätten, det vill säga, krigets lagar, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande under torsdagsmorgonen angående åtalet.

I takt med att landet öppnade upp för oljeutvinning kom kriget även att handla om oljan och kontroll över oljeområdena i södra Sudan. Lundin Oil hade där år 1997, genom ett helägt dotterbolag, påbörjat oljeprospektering i området Block 5A. Området hade fram till dess varit relativt förskonat från inbördeskriget men kom fram till 2003 att bli ett av de värst drabbade områdena, heter det.

Kort efter att Lundin Oil under 1999 påträffat olja i Block 5A inledde den sudanesiska militären tillsammans med samma regimallierade milisgrupp offensiva militära operationer i området för att ta kontroll över det och skapa förutsättningar för Lundin Oils oljeprospektering. Detta ledde till stridigheter som med kortare uppehåll pågick till dess att Lundin Oil lämnade området under 2003. Enligt åklagaren använde den sudanesiska regeringen, genom militären och regimallierad milis, en krigföring som stred mot den internationella humanitära rätten och som enligt svensk rätt utgör folkrättsbrott, grovt brott.

”Vi menar att utredningen visar att militären och allierad milis systematiskt anföll civila eller i vart fall genomförde urskillningslösa anfall. Till exempel flygbombade man från transportplan, besköt civila från stridshelikoptrar, förde bort och plundrade civila och brände hela byar och skördar så att människor inte hade något att leva av. Följden blev att många civila dödades, skadades och fördrevs från Block 5A”, säger förundersökningsledaren kammaråklagare Henrik Attorps.

Åklagaren menar vidare att de tilltalade, Ian Lundin och Alex Schneiter, på olika sätt medverkade till folkrättsbrottet. Det är denna medverkan som nu åtalas.

Lundin Energys aktie faller över 4 procent efter beskedet.