Rapport Lundin Energy prickade analytikernas förväntningar både när det gäller resultat och omsättning. Samtidigt höjer bolaget produktionsprognosen för 2020. 

Lundin Energys ebitda-resultat blev 516 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2020.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 510 miljoner, enligt Infronts sammanställning inför rapporten.

Lundin Energys intäkter uppgick till 687 miljoner dollar för perioden. Här låg konsensusprognosen på 679 miljoner.

Produktionen uppgick under kvartalet till 158 tusen fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet. Väntat var 157 tusen fat per dag.

Höjer produktionsprognosen

Lundin Energy höjer sin produktionsprognos för 2020 till intervallet 161.000-163.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Den tidigare prognosen var en produktion om 157.000 fat oljeekvivalenter per dag för 2020.

Enligt Infronts sammanställning av analytikerprognoser väntades snittproduktionen under 2020 inför rapporten uppgå till 157.307 fat per dag.

Den långsiktiga produktionsprognosen, som höjdes i maj, kvarstår. Den ligger på 170.000-180.000 fat oljeekvivalenter per dag från 2021 och framåt.

Som en konsekvens av att den norska regeringen utökat produktionstillstånden för fälten Johan Sverdrup, Edvard Grieg och Alvheim för det fjärde kvartalet i år, höjer Lundin Energy därför sin förväntade produktion till cirka 175.000 fat oljeekvivalenter per dag för det fjärde kvartalet.

Bolaget upprepar prognosen om verksamhetskostnader på 2:80 dollar per fat oljeekvivalenter för helåret 2020.

Lundin Energy höjer samtidigt prognosen för utgiftsminskningar i form av kostnadsbesparingar och senareläggning av aktiviteter, som numera uppgår till 330 miljoner dollar för 2020, jämfört med tidigare siffra om mer än 300 miljoner dollar.