Oljepriset Oljepriserna har sedan årsskiftet lyft över 44 procent och Lundin Energys vd Nick Walker, som inte vill ge någon specifik siffra, nämner att de högre prisnivåerna troligen är här för att stanna inom den närmsta tiden.

”Vi har den sett ett starkt pris på Brentoljan sedan en tid tillbaka på omkring 75 dollar fatet, vilket är en ordentlig återhämtning jämfört med fjolåret. Jag tror vi kommer att få se dessa högre, starkare, priser en tid framöver”, uppger Nick Walker till Nyhetsbyrån Direkt i samband med bolagets rapport för det andra kvartalet.

Lundin Energy-chefen pekar på att prisuppgången som varit för oljan drivits av en rad faktorer, där han bland annat nämner att Opec med allierade återtagit kontroll. Han nämner även att världen inte fullt ut har återhämtat sig från coronapandemin, än.

Tidigare i juli enades Opec med allierade om att öka oljeproduktionen till följd av en ökad efterfrågan och att priserna har skenat iväg. Medlemmarna inom organisationen beslutade att inleda månatliga ökningar av produktionen med 400.000 fat om dagen, med start i augusti.

Hur ser du på Opec-överenskommelsen?

”Jag tycker Opec+ lyckats få tillbaka kontrollen, och de vill uppenbarligen kontrollera så att priset inte går för högt, men att priserna fortsätter på högre nivåer. Stabila priser, enligt mig, är nog bra för industrin på längre sikt. Överenskommelsen verkar förnuftig”, säger Nick Walker.

Under det pandemipräglade fjolåret minskade investeringar och till viss del prospektering inom oljeindustrin, och på frågan om hur det har sett ut under det innevarande året konstaterar Nick Walker att aktiviteten har ökat något från låga nivåer, men inte märkbart.

”Uppfattningen är att oljebolag på global nivå spenderar mindre på att hitta nya tillgångar och fokuset är numera mer på att återföra kapital till aktieägare eller också minska på skuldnivåer”, säger han.

För det andra kvartalet hade Lundin Energy en produktion om 189,8 tusen fat oljeekvivalenter per dag, vilket var i linje med analytikerförväntningarna.

Överträffar förväntningarna

Johan Sverdrup fortsätter att överträffa förväntningarna, noterar bolaget i rapporten, och produktionen för den första fasen ökade till 535 tusen fat oljeekvivalenter per dag brutto vilket var före tidsplan, och produktionsprognosen för hela fältet har höjts till 755 tusen fat, vilket Lundin Energy rapporterat om innan onsdagens rapportsläpp.

”Vi gör goda framsteg med projektets andra fas. Viktiga installationsarbeten offshore har slutförts enligt plan och projektet ligger fortsatt stadigt i fas för produktionsstart under det fjärde kvartalet 2022”, noterar Nick Walker.

Gällande bolagets mål om att öka produktionen till över 200.000 fat per dag till 2023 konstaterar vd att allt löper på enligt plan för att nå dit.

Delårsrapporten kom i stora drag in i linje med förhandstipsen, bortsett från nettoresultatet som var lägre än väntat. Det fria kassaflödet var 949 miljoner dollar för årets sex gångna månader och oljebolaget har minskat nettoskulden till under 3,2 miljarder dollar.

”Om oljepriset står omkring 70 dollar per fat framöver bör vi uppnå ett fritt kassaflöde om cirka 1,5 miljarder dollar i år vilket är tre gånger högre än planerad utdelning. Vid utgången av det innevarande året bör vår nettoskuld, givet den prisnivån, minska till strax under 3 miljarder dollar”, uppger Nick Walker.

Aktien fick ett svalare välkomnade av marknaden och handlades ned med omkring 3 procent efter en dryg halvtimmes handel på onsdagen.