Aktier Lundin Energy och norska Aker BP har ingått avtal om en sammanslagning av olje- och gasverksamheterna, enligt ett pressmeddelande. I enlighet med avtalet kommer aktieägare, i utbyte mot Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet, att erhålla ett kontant vederlag uppgående till 2,22 miljarder dollar, cirka 71,00 kr per aktie efter omräkning från dollar.

Vidare erhålls 271.910.019 aktier i Aker BP (0,950985 aktier i Aker BP, som representeras av svenska depåbevis, för varje utestående aktie i Lundin Energy vid tidpunkten för slutförandet av sammanslagningen – motsvarande cirka 279,30 kr per aktie i Lundin Energy.

Aktieägare kommer i utbytet även behålla sitt befintliga aktieinnehav i Lundin Energy och dess verksamhet inom förnybar energi, framgår av pressmeddelandet.

Efter genomförandet av den föreslagna sammanslagningen kommer aktieägare i Lundin Energy följaktligen att äga 43 procent av det totala antalet aktier och röster i Aker BP.

”Tillgångar i världsklass”

Den föreslagna sammanslagningen kommer att genomföras som en gränsöverskridande fusion i enlighet med norsk och svensk rätt, genom vilken Aker BP kommer att absorbera ett bolag som innehåller Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet, heter det.

Styrelsen i Lundin Energy rekommenderar enhälligt aktieägarna att rösta för den föreslagna sammanslagningen vid årsstämman 2022.

”Att skapa långsiktigt aktieägarvärde har varit kärnan i vår verksamhet sedan bolaget grundades för 20 år sedan och denna sammanslagning av Lundin Energy och AkerBP är en unik möjlighet att skapa framtidens oberoende prospekterings- och produktionsbolag och ge aktieägarna möjlighet att ta del av en storskalig verksamhet med produktionstillväxt och starkt fritt kassaflöde in i nästa decennium. Till detta tillkommer tillgångar i världsklass som kommer att ha industriledande låga kostnader och koldioxidutsläpp per fat”, kommenterar Ian Lundin, styrelseordförande för Lundin Energy i pressmeddelandet och fortsätter:

”Förslaget från AkerBP om att slå samman våra två fantastiska verksamheter, innebär att vi kan fortsätta att bygga på våra individuella styrkor och skapa ett bolag som kommer att blomstra genom energiomställningen och fortsätta att leverera stark utdelning till nästa decennium. För Lundin Energys aktieägare innebär förslaget från AkerBP en betydande kontantersättning och möjligheten att bli aktieägare i ett ledande europeiskt prospekterings och produktionsbolag. Lundin-familjen stöder detta förslag fullt ut och vi har undertecknat ett oåterkalleligt åtagande om att rösta för transaktionen vid årsstämman. De oberoende styrelseledamöterna rekommenderar även att samtliga aktieägare röstar för att godkänna transaktionen”.

Aktierna stiger i Oslo

Slutförande av den föreslagna sammanslagningen beräknas, enligt preliminär tidsplan, att ske mot slutet av det andra kvartalet 2022, eller i början av det tredje kvartalet 2022.

Vid 15.20-tiden stoppades handeln i Lundin Energy i Stockholm samt i norska Aker och Aker BP i Oslo.

Handeln med aktier i Lundin Energy återupptas klockan 16.00. Det skriver Nasdaq Stockholm i ett meddelande.

Kort därefter kom nyheten om en sammanslagning mellan Aker BP och Lundin Energys olja- och gastillgångar.

Handeln i Aker och Aker BP återupptogs klockan 15.45 och aktierna stiger med drygt 4 respektive nära 7 procent i Oslo.