Rapport Lundin Energy rapporterar ett resultat och intäkter som inte riktigt nådde upp till analytikernas förväntningar. 

Lundin Energys ebitda-resultat blev 335 miljoner dollar i det andra kvartalet 2020 (412).

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 354 miljoner, enligt Infronts sammanställning inför rapporten.

Lundin Energys intäkter uppgick till 403 miljoner dollar för perioden (500). Här låg konsensusprognosen på 427 miljoner.

Produktionen uppgick under kvartalet till 163 tusen fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet. Väntat var 161,5 tusen fat per dag, enligt Infront.

Upprepar produktionsprognos

Lundin Energy upprepar sin produktionsprognos för 2020 om 157.000 fat per dag.

Det framgår av delårsrapporten.

Enligt Infronts sammanställning av analytikerprognoser väntades snittproduktionen under 2020 inför rapporten uppgå till 156.877 fat per dag.

Bolaget upprepar också prognosen om verksamhetskostnader på 2:80 dollar per fat oljeekvivalenter för helåret 2020.

Även den långsiktiga produktionsprognosen, som höjdes i maj, kvarstår. Den ligger på 170.000-180.000 fat per dag från 2021 och framåt.

Lundin Energy står också fast vid att nå utgiftsminskningar, i form av kostnadsbesparingar och senareläggning av aktiviteter, på mer än 300 miljoner dollar för 2020.