Rapport Oljebolaget Lundin Energys ebitda-resultat blev 1.060 miljoner dollar för det andra kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett ebitda-resultat på 1.053 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning inför rapporten.

Lundin Energys intäkter uppgick till 1.273 miljoner dollar för perioden. Här låg konsensusprognosen på 1.275 miljoner.

Produktionen uppgick under kvartalet till 189,8 tusen fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet. Väntat var 188,9 tusen fat per dag.

Lundin Energy upprepar prognosen om en produktion uppgående till 180.000-195.000 fat oljeekvivalenter per dag för helåret 2021. Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

I mitten av juni, inför delårsrapporten, höjde bolaget sin produktionsprognos till ovan nämnda, från tidigare 170-190 tusen fat per dag.

Bolaget upprepar även prognosen om verksamhetskostnader på 3 dollar per fat oljeekvivalenter för helåret 2021. Under det andra kvartalet uppgick verksamhetskostnaderna till 2:80 dollar per fat, alltså under prognos.

Helårsprognosen för utbyggnadsutgifter kvarstår på 850 miljoner dollar för 2021.

Prospekterings- och utvärderingsprognosen för 2021 förblir även den oförändrad om 260 miljoner dollar.