LUNDIN ENERGY: INVESTERAR 800 MLN USD BLI KOLDIOXIDNEUTRAL (NY)

2021-09-15 08:27:42

(Tillägg: från andra stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oljebolaget Lundin Energy avser investera 800 miljoner dollar för att bli koldioxidneutralt, enligt ett pressmeddelande.

70 procent av summan har redan investerats i elektrifiering av plattformarna på Johan Sverdrup och Edvard Grieg, och i tre projekt för förnybar energi, skriver bolaget.

Som ett resultat av att Lundin Energys huvudsakliga producerande tillgångar elektrifieras vid slutet av 2022, kommer bolagets koldioxidintensitet att vara på "industriledande låga nivåer" om cirka 1 kilo koldioxid per fat oljeekvivalent.

Detta är mer än 15 gånger bättre än industrigenomsnittet, enligt bolaget.

Oljebolaget avser nu att påskynda målet om att nå koldioxidneutralitet redan 2023. Detta gäller såväl scope 1 och 2 samt från leverantörskedjan scope 3.

"De koldioxidutsläpp som inte kan undvikas kommer att neutraliseras med hjälp av högkvalitativa certifierade projekt med naturliga metoder för att fånga in koldioxid från atmosfären (natural carbon capture), vilka har förvärvats till ett konkurrenskraftigt pris", skriver Lundin Energy.

"Att vi påskyndar vår koldioxidneutralitet med två år, till 2023, är en viktig faktor för att differentiera oss gentemot andra bolag i branschen. Under denna period kommer våra absoluta koldioxidutsläpp i den operativa verksamheten att minska med över 50 procent jämfört med 2020 års nivåer, samtidigt som vi under samma period förväntar oss en 40-procentig produktionsökning", kommenterar vd Nick Walker i pressmeddelandet och fortsätter:

"För att uppnå detta är elektrifieringen av våra huvudsakliga producerande tillgångar vid slutet av 2022 den avgörande faktorn, vilket tillsammans med vårt fokus på att minska koldioxidutsläpp i övriga delar av verksamheten gör att vi nu befinner oss i en unik position som jag tror kommer att vara oerhört värdeskapande".Direkt-SE