Aktie Lundin Energy (tidigare Lundin Petroleum) meddelar att bolaget kommer redovisa en valutakursförlust om cirka 359 miljoner dollar för det första kvartalet 2020.

Den norska kronan försvagades gentemot dollarn med cirka 20 procent och euron försvagades gentemot dollarn med cirka 2 procent under det första kvartalet i år.

Valutakursförlusten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till större delen icke kassaflödespåverkande, heter det.

Vidare framgår det att Lundin Energy väntas redovisa prospekteringskostnader om cirka 28 miljoner dollar före skatt, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om 22 miljoner dollar. Kostnaderna avser främst utvärderingen av Balderbråfyndigheten samt övriga prospekteringskostnader hänförliga till PL894, prospekteringsborrningen i Hasselbaink (PL917) samt återlämnade licenser.

Som en konsekvens av det rådande instabila läget på oljemarknaden har bolaget säkrat ett ytterligare låneåtagande om 340 miljoner dollar genom en osäkrad kreditfacilitet med fem banker. Kreditfaciliteten tillkommer utöver den redan befintliga reservbaserade kreditfaciliteten om 5.000 miljoner dollar, samt en annan ytterligare kreditfacilitet om 160 miljoner dollar som avser investeringar i förnybar energi.

Bolagets nettoskuld uppgick den 31 mars 2020 till 3.694 miljoner dollar.

Fullständig rapport från Lundin Energy väntas torsdagen den 30 april.