LUNDBERGS: SUBSTANSVÄRDE 492 KR/AKTIE DEN 22/11

2022-11-24 15:07:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget Lundbergs uppger att substansvärdet uppgick till 492 kronor per aktie per den 22 november.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Vid kvartalets utgång låg substansvärdet på 439 kronor per aktie, jämfört med 533 kronor den 31 december 2021.

Rörelseresultatet blev 1.329 miljoner kronor (1.025) och resultatet efter skatt uppgick till 758 miljoner (540).

Nettoomsättningen uppgick till 6.887 miljoner kronor (5.929).Direkt-SE