Aktie Investmentbolaget Lundbergs har köpt 1 miljon A-aktier i Handelsbanken till ett totalt värde om 96 miljoner kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

Transaktionerna genomfördes under torsdagen och fredagen förra veckan till en genomsnittlig kurs om 99 kronor.

Efter köpet äger Lundebergs 2,37 procent av kapitalet och 2,41 procent rösterna i Handelsbanken, eller 46 miljoner A-aktier, enligt Holdings.

Innan transaktionen ägde Lundbergs 2,33 procent av kapitalet och 2,36 procent av rösterna.