Lundbergs tankar aktier

Publicerad 2013-11-28 12:20

Rapport Investmentbolaget Lundbergs, med vd Fredrik Lundberg, har köpt sammanlagt 4 miljoner aktier i tredje kvartalet. Det framgår av nya delårsrapporten.

Investmentbolaget Lundbergs köpte 4 miljoner aktier i Indutrade, 2 miljoner aktier i Sandvik, och 1 miljon B-aktier i Skanska under det tredje kvartalet, och nettoinvesteringarna i aktier uppgick till totalt 1.173 miljoner kronor under kvartalet.

Det framgår av bolagets niomånadersrapport.

Kapitalandelarna för de tre bolagen var därmed den 26 november 23,8 procent för Indutrade (2012-12-31: 13,8%), 2,4 procent för Sandvik (2,2), och 3,7 procent för Skanska (3,4).

Vinsten stiger

Investmentbolaget Lundbergs redovisar ett resultat efter skatt på 845 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2013 (490). Resultatet per aktie uppgick till 4:66 kronor (1:95).

Nettoomsättningen uppgick till 4.776 miljoner kronor (4.953).

Rörelseresultatet blev 1.137 miljoner kronor (802).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 326 kronor per aktie och den 26 november var det 338 kronor per aktie.