LUNDBERGS: INGA STÖRRE ÄNDRINGAR I INNEHAV EFTER 1 KV

2021-05-25 13:07:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lundbergs har under det första kvartalet totalt investerat 817 miljoner kronor (358) i börsnoterade aktier. Inga större ändringar i innehaven har gjorts efter kvartalets utgång fram till den 21 maj.

Det framgår av rapporten för det första kvartalet.

Investeringarna under första kvartalet utgjordes av 1 miljon A-aktier i Handelsbanken för 85 miljoner kronor, drygt 1,2 miljoner A-aktier i Hufvudstaden för 153 miljoner kronor, 0,5 miljoner C-aktier i Industrivärden för 145 miljoner kronor, 1,5 miljoner aktier i Sandvik för 329 miljoner kronor och 0,5 miljoner B-aktier i Skanska för 104 miljoner kronor.

Samtliga av dessa investeringar har Nyhetsbyrån Direkt tidigare rapporterat om löpande med hänvisning till Finansinspektionens insynsrapportering.Direkt-SE