Fredrik Lundberg, vd i Lundbergs.

Rapport Investmentbolaget Lundbergs redovisar ett resultat efter skatt på 11.098 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2019 (-877).

Rörelseresultatet blev 13.509 miljoner kr (-540).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 388 kr. Den 18 februari låg substansvärdet 414 kr per aktie.

En utdelning om 3,40 kr per aktie föreslås för helåret 2019 (3,20).