Lundbergs huvudägare och vd Fredrik Lundberg.

Lundbergs höjer utdelning

Publicerad 2023-02-23 14:35

Rapporter Investmentbolaget Lundbergs redovisar ett resultat efter skatt på 4 833 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (6 834). Resultatet per aktie uppgick till 16,82 kronor (21,63).

Nettoomsättningen uppgick till 7 455 miljoner kronor (6 164). Rörelseresultatet blev 5 235 miljoner kronor (7 792).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 480 kronor. Per den 21 februari 2023 var substansvärdet 507 kronor per aktie.

En utdelning på 4 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (3,75).