Lundberg ökar i Skanska

Publicerad 2012-10-03 15:21

Aktier Lundbergs köpte sammanlagt 1 miljon B-aktier i Skanska under 27-28 september samt 1 oktober.

Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

Efter transaktionen äger Lundbergs 7,6 miljoner B-aktier och 6,0 miljoner A-aktier i Skanska.

Utöver detta äger Industrivärden 12,7 miljoner A-aktier och 17,0 miljoner B-aktier i Skanska.

Redan innan senaste köpet stod Lundbergs och Industrivärden tillsammans för drygt 35 procent av rösterna och 10 procent av kapitalet i Skanska.