Lucara vände till vinst

Publicerad 2013-03-22 07:56

Rapport Diamantproducenten Lucara Diamond redovisar en rejäl vinst för det fjärde kvartalet i fjol.

Lucara Diamond redovisar ett ebitda-resultat på 12,9 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2012 (-1,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:02 dollar (-0:01). Nettoomsättningen uppgick till 29,1 miljoner dollar. De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 13,3 miljoner dollar (48,6).

Diamantproduktionen vid Karowegruvan i Botswana uppgick under 2012 till 303.000 carat, uppger bolaget. Den utvunna snitthalten var under året 22,0 carat per hundra ton malm.

Under det fjärde kvartalet producerades 138.487 carat med en utvunnen snitthalt på 25,4 carat per hundra ton malm.

Marknaden för rådiamanter förbättrades under vintern och First North-noterade Lucara Diamond fick klart bättre betalt vid årets andra auktion än vid den första.

Det säger vd William Lamb till Nyhetsbyrån Direkt.

”Vid den första försäljningen erhöll vi omkring 218 dollar per carat, vid den andra cirka 240 dollar för jämförbara enheter”, säger han.

Lucara meddelade sent på torsdagskvällen att bolaget sålt 144.712 carat rådiamanter för 32,5 miljoner dollar under årets första kvartal, vilket ger ett snittpris på knappt 225 dollar per carat.

I den volymen inkluderas emellertid drygt 18.000 carat som sparats från decemberförsäljningen, då buden inte ansågs tillräckligt höga.

”Det visade sig vara ett riktigt beslut. Vi fick nu ett 5-6 procent högre pris än vi hade fått om vi accepterat bästa bud före jul”, konstaterar William Lamb.

Dessa stenar är av god kvalitet, men de är överlag mycket små och inbringar därför ett lägre pris per carat än större diamanter.

Exkluderat de 18.000 carat som hållits tillbaka uppgick snittpriset under kvartalet till 243 dollar per carat.

Vid marsförsäljningen såldes bland annat en sällsynt blå diamant på 4,77 carat för 1,6 miljoner dollar, eller drygt 341.000 dollar per carat.

Sedan Lucara nu börjat generera ett stadigt positivt kassaflöde ska bolaget inleda återbetalning av det lån på 50 miljoner dollar som finansierat konstruktionen av anläggningen i Karowe.

”Det är en milstolpe för oss. Kanske har marknaden varit orolig över att vi inte ska klara återbetalningarna, men nu visar vi att vi kan göra det utan att behöva ta in pengar från aktieägare eller från annat håll”, säger Lucaras vd.

Lånet är på 50 miljoner dollar och ska betalas tillbaka med 8,3 miljoner varje kvartal med start i mars och fram till juni 2014.