Lucara minskar vinsten

Publicerad 2014-05-09 07:32

Rapport Lucara Diamond minskar vinsten samtidigt som omsättningen steg något.

Lucara Diamond redovisar ett resultat efter skatt på 5,1 miljoner dollar för det första kvartalet 2014 (6,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:01 dollar (0:02).

Den nettoomsättning som bokas i kvartalet uppgick till 32,8 miljoner dollar (32,5). Totalt såldes 107.470 carat rådiamanter för 33,5 miljoner dollar under perioden.

Det genomsnittliga priset per carat var 305 dollar för de diamanter vars intäkter bokades under kvartalet, att jämföra med 225 dollar samma kvartal i fjol. För samtliga diamanter som såldes var genomsnittspriset 312 dollar per carat.

Produktionskostnaden var 118 dollar per carat i genomsnitt, vilket innebär att produktionsmarginalen landade på 187 dollar per carat (139).

De likvida medlen uppgick vid kvartalets utgång till 56,8 miljoner dollar (17,4).

Lucara Diamonds prognos för 2014 lyder på intäkter om 150-160 miljoner dollar och en försäljning av 400.000-420.000 carat rådiamanter.