Valutaeffekter tynger Lucara Diamonds resultat

Publicerad 2017-02-17 07:26

Rapport Lucara Diamonds vinst minskade under det fjärde kvartalet. En bidragande orsak var valutaeffekter.

Lucara Diamond redovisar ett nettoresultat på 11,2 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2016 (19,0). Resultat per aktie blev 0:03 dollar (0:05).

Utfallet påverkades negativt av valutaförluster med 0:03 dollar per aktie medan jämförelseperioden gynnades av valutavinster på 0:04 dollar per aktie.

Den nettoomsättning som bokas i kvartalet uppgick till 66 miljoner dollar (65,2).

Det genomsnittliga priset per carat uppgick till 743 dollar för den under kvartalet sålda volymen, att jämföra med 693 dollar samma kvartal för ett år sedan.

För helåret uppgick ebitda-resultatet till 185 miljoner dollar (134) och en marginal på 81 procent (78). Ökningen av ebitda-resultatet och rörelsemarginalen berodde främst på försäljningen av Constellation.

Upprepar prognoser för 2017

Lucara Diamond upprepar sina prognoser för 2017 i den bokslutsrapport som kom natten mellan torsdag och fredag.

Karowe-gruvan väntas producera mellan 290.000 och 310.000 carat diamanter 2017 och intäkterna spås landa i intervallet 200-220 miljoner dollar. Denna prognos exkluderar den förväntade försäljningen av megadiamanten Lesedi La Rona.

Karowes operativa utgifter (”cash cost”) väntas bli mellan 36:00 och 40:00 dollar per ton, och investeringarna, capex, väntas väntas bli 33-35 miljoner dollar.

Bolaget gav den 30 november en omfattande prognos för Karowe-gruvan 2017 och denna överensstämmer med det bolaget nu i bokslutsrapporten skriver i sina framtidsutsikter.