Förlust för Lucara Diamond

Publicerad 2015-02-20 08:03

Rapport Trots att omsättningen stiger vänder diamantproducenten vinst till förlust i fjärde kvartalet.

Diamantproducenten Lucara Diamond redovisar ett resultat efter skatt på -16,8 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2014 (21,3). I nettoresultatet ingår engångsposter relaterade till Mothae-fyndigheten, som ska avyttras, om -21,2 miljoner dollar.

Den nettoomsättning som bokas i kvartalet uppgick till 70,5 miljoner dollar (58,7).

Rörelseresultatet ebitda blev 47,6 miljoner dollar, upp från 32,7 miljoner samma period föregående år.

Det genomsnittliga priset per carat uppgick till 675 dollar för den under kvartalet sålda volymen, att jämföra med 433 dollar samma kvartal för ett år sedan.

Produktionskostnaden var 89 dollar per carat.

De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 101 miljoner dollar.