Ett glimrande köpläge

Publicerad 2014-06-23 11:06

Aktietips Lucara Diamond har sedan starten slagit förväntningarna på alla nivåer och utmärker sig i dag som en teknologisk ledare i branschen. Därtill är bolaget unikt i att som renodlad diamantproducent ge aktieägarna utdelning.

Det hävdar Pareto Securitites i en dagsfärsk analys.

”Vad som skiljer Lucara from resten av diamantproducenterna är kvaliteten på Karowegruvan”, skriver firmans analytiker om bolagets huvudtillgång i Botswana.

Lucara höll under 2013 tre försäljningar av stora och ovanliga rådiamanter från Karowe och har hittills i år hållit en. Fjolårets försäljningar inbringade 23-25 miljoner dollar vardera, medan årets första gav drygt 50 miljoner. En ny specialförsäljning äger rum den 16 juli och vd William Lamb har inte uteslutet att ytterligare en kan genomföras under det fjärde kvartalet.

Det är just dessa extraintäkter som gör att Lucara sticker ut, menar Pareto.

”De speciella stenarna ökar Lucaras inkomster utöver intäkterna från den vanliga produktionen, som i sig täcker de operativa kostnaderna. Därför har Lucara möjlighet att dela ut en stor del av extrainkomsterna”, skriver mäklarfirman, som också påpekar att Lucara är skuldfritt.

På plussidan noterar Pareto också att Lucara står i begrepp att installera ny utrustning för identifiering av diamanter i malmen. Bolaget är först med att utnyttja den nya generations teknologi, som kommer att underlätta fynd av högkvalitativa stenar.

På lite längre sikt finns god potential på uppsidan bland annat i form av Mothae-tillgången i Lesotho, där den nya teknologin eventuellt skulle kunna appliceras med lägre rörelsekostnader som följd. Andra expansionsmöjligheter ser Pareto i Karowegruvan samt i den portfölj av prospekteringslicenser som bolaget förvärvat.

Lucaras intäktsprognos för 2014 lyder på 150-160 miljoner dollar, vilket av Pareto beskrivs som en ”konservativ” guidning. Mäklarfirman räknar i sina modeller med intäkter på 254 miljoner dollar, baserat på sina uppskattningar av kommande specialförsäljningar.

Pareto ger mot den bakgrunden Lucara Diamond en köprekommendation med riktkursen 18:40 kronor.