Lundin köper diamantaktier

Publicerad 2013-06-03 07:49

Aktie Zebra Holdings and Investments, ett investmentbolag kontrollerat av familjen Lundin, har köpt 500.000 aktier i gruvbolaget Lucara Diamond.

Transaktionen slutfördes den 30 maj till snittkursen 0:80 kanadadollar, cirka 5:12 kronor. Det framgår av den kanadensiska insynslistan Canadian Insider. Zebra Holdings innehav i Lucara Diamond uppgick per den 22 april till 27,3 miljoner aktier, enligt Lucaras hemsida.

Ett annat av Lundinfamiljens bolag, Lorito Holdings, ägde vid samma tidpunkt 32,7 miljoner aktier.

Vidare framgår att Lukas Lundins innehav under eget namn den 22 april uppgick till 3.915.000 Lucaraaktier. Sedan dess har Lukas Lundin enligt Canadian Insider köpt 100.000 aktier.