Rapporter Kontanthanteringsbolaget Loomis redovisar ett rörelseresultat, ebita, på 717 miljoner kronor under första kvartalet 2023. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 704 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex estimat.

Ebita-marginalen uppgick till 10,5 procent och här var 10,6 procent väntat.

Intäkterna landade på 6 812 miljoner kronor. Här låg förväntningarna på 6 671 miljoner kronor. Den organiska tillväxten blev 11,7 procent, mot väntade 8,1 procent.

Loomis har inlett en omstrukturering inom segment Europa och Latinamerika som främst berör den tyska verksamheten. Det skriver Loomis vd Aritz Larrea i vd-ordet av rapporten för det första kvartalet 2023.

Bakgrunden till omstruktureringen härrör från utmaningar i vissa marknader, bland annat i Tyskland där verksamheten går med förlust.

Omstruktureringskostnaderna uppskattas till cirka 5 miljoner euro under 2023

De förväntade omstruktureringskostnaderna under 2023 är cirka 5 miljoner euro motsvarande knappt 57 miljoner kronor. Under första kvartalet har omstruktureringskostnader om 12 miljoner kronor tagits.

Loomis vd uppger sig se tecken på att inflationen, energipriserna och försörjningskedjorna stabiliseras, men de rådande makroekonomiska osäkerheterna påverkar fortsatt omvärlden enligt Aritz Larrea.