LOOMIS: OMIKRON PÅVERKADE I EUROPA, USA UNDER ETT TREVANDE 1 KV

2022-05-04 15:13:21

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kontanthanteringsbolaget Loomis upplevde en trevande inledning på årets första kvartal mot bakgrund av effekterna av restriktioner, som omikronvarianten förde med sig, i stora delar av Europa negativt. Även bolagets USA-verksamhet påverkades av omikronvarianten då sjukskrivningstakten tillfälligt ökade.

Det skriver vd Patrik Andersson i kvartalsrapporten.

Under andra halvan av februari mattades dock de negativa effekterna av pandemin av, både i Europa och USA.

"Tillväxten och rörelsemarginalen tog då återigen fart i Europa. I USA kunde vi se att den goda tillväxten vi rapporterat under lång tid höll i sig men rörelsemarginalen utvecklades under senare delen av februari och under mars återigen i positiv riktning", skriver Loomis-chefen.

I USA fortsätter den positiva utvecklingen för Safepoint och de organiska intäkterna för Safepoint ökade under kvartalet med drygt 21 procent. Som helhet växte intäkterna för Loomis amerikanska verksamhet, i lokal valuta, under kvartalet med 15 procent.

Rörelsemarginalen i USA uppgick under kvartalet till 13,0 procent (16,2). I likhet med tidigare kvartal fortsatte rörelsemarginalen att dämpas, i förhållande till tidigare kvartal, på grund av de utmaningar som för närvarande råder på den amerikanska arbetsmarknaden, noterar Patrik Andersson.

"God tillväxt och hög servicegrad mot våra kunder är prioriterat. Det innebär att övertidsuttaget fortsätter att öka i takt med att vi växer. Vi är övertygade att det är rätt strategi och att rörelsemarginalen i USA kommer att stiga när tillgången till arbetskraft normaliseras och övertidstimmarna kan minska".

När det kommer till betalningsplattformen Loomis Pay konstaterar vd:n att det sker många aktiviteter i de länder där lansering redan skett. Förberedelsearbetet för lanseringen av betalningsplattformen på en "viktig" marknad i kontinentala Europa pågår. Ambitionen är att Loomis Pay ska vara redo för lansering senast under det tredje kvartalet i år.Direkt-SE