Loomis nådde inte upp till förväntningarna – aktien faller på börsen

Publicerad 2018-07-25 16:53

Rapport Kontanthanteringsbolaget Loomis redovisar ett rörelseresultat, ebita, på 509 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 558 miljoner kr enligt SME Direkts prognossammanställning.

Intäkterna landade på 4 808 miljoner kr, här låg förväntningarna på 4 723 miljoner kr.

Loomis bedömer att den organiska tillväxten i Frankrike, som är en viktigt marknad för bolaget, kommer att vara oförändrad eller svagt minus under det andra halvåret samtidigt som lönsamheten förbättras.

Det säger vd Patrik Andersson till Nyhetsbyrån Direkt.

Loomis Europaverksamhet visade en negativ organisk tillväxt i det andra kvartalet (-1%) och rörelsemarginalen sjönk till 10,7 procent, ner från 13,1 procent motsvarande period i fjol.

Bakom utvecklingen låg inte minst den franska marknaden som står för nästan en tredjedel av Europadivisionens omsättning. Hårdare konkurrens har lett till förlorade kontrakt och i rapporten för det första kvartalet uppgav Loomis att volymerna i Frankrike väntades bli negativa ”fram till sommaren”.

”Den organiska tillväxten i Frankrike sjönk med 4-5 procent i det andra kvartalet. Den kommer att vara oförändrad eller svagt minus under det andra halvåret”, säger Patrik Andersson.

Ett åtgärdsprogram pågår i Frankrike för att kompensera de lägre volymerna. Programmet väntas nå full effekt mot slutet av 2018, vilket är en upprepning av tidigare budskap. Total skär Loomis ner med 150 personer i Frankrike av ungefär 2.300 anställda.

”Översta raden kommer att stabiliseras, men framför allt så kommer marginalen och lönsamheten att förbättras i det tredje och fjärde kvartalet. Vi räknar med en gradvis förbättring under det andra halvåret där vi i stort sett ska tillbaka på de marginaler vi hade innan vi förlorade kontrakten”, säger vd:n.

Loomis förlorade volymer från några av sina större kunder i Frankrike under sommaren 2017.

Sett till hela det första halvåret var den organiska tillväxten i Europaverksamheten -1 procent. Loomis upprepar dock att en ungefär oförändrad nivå väntas för hela 2018.