Rapport UPPDATERAD Kontanthanteringsbolaget Loomis redovisar ett rörelseresultat, ebita, på 626 miljoner kr för det tredje kvartalet 2018.

Genomsnittet av fyra analytikers estimat låg på 608 miljoner kr, enligt Infront Data.

Intäkterna landade på 4.918 miljoner kr, här låg förväntningarna på 4.923 miljoner kr.

Loomis åtgärdsprogram i Frankrike och Sverige har fortskridit i ”positiv riktning” men belastade rörelsemarginalen under det tredje kvartalet. Positiva effekter av åtgärderna kan väntas redan under det fjärde kvartalet i år.

Det skriver Patrik Andersson i niomånadersrapportens vd-ord.

”Det är glädjande att rörelsemarginalen i Frankrike förbättrades vid jämförelse mot det andra kvartalet i år. När de pågående åtgärdsprogrammen i Frankrike och Sverige är genomförda bedömer vi att båda länderna har förutsättningar för att återigen kunna öka sina rörelsemarginaler”, fortsätter han.

Europa drog ned resultatet

Loomis-koncernens ebita-rörelsemarginal var 12,7 procent i det tredje kvartalet (13,4), snittestimatet i Infront Datas enkät låg här på 12,4 procent.

För segmentet Europa var ebita-rörelsemarginalen 14,3 procent (15,9), mot snittestimatet på 13,6 procent.

”En viss del av den lägre rörelsemarginalen i Europa, cirka 0,6 procentenheter, är hänförlig till att vi under första kvartalet i år förvärvade en verksamhet i Tyskland, som för närvarande har en lägre lönsamhet än det europeiska genomsnittet. Vi förväntar oss en förbättrad rörelsemarginal för den tyska verksamheten under 2019”, påminner vd:n.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.