Loomis AB: Loomis styrelse utnyttjar bemyndigande att återköpa egna aktier

2021-07-22 19:00:00

Återköp får inledas den 26 juli 2021, avslutas senast den 30 september 2021 och omfatta ett belopp om maximalt 150 miljoner kronor. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen, till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs). Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant. Nordea Bank Abp kommer att administrera återköpen och, baserat på handelsorder från Loomis, fatta sina handelsbeslut oberoende av Loomis. Inga förvärv kommer att göras under en 30-dagarsperiod innan offentliggörande av en finansiell rapport. 

Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Loomis uppgår till 75 279 829 och bolaget innehar 53 797 egna aktier.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

22 juli 2021

Cision