Loomis AB: Loomis kommer överklaga domstolsbeslut i Danmark

2021-08-30 17:15:00

Loomis kommer att överklaga dagens beslut eftersom Loomis är övertygat om att Loomis agerat i enlighet med relevanta lagar.

Domstolen har i sitt beslut inte tagit ställning till frågan om skadestånd (konkurrentens totala krav på Loomis uppgår till 228 miljoner danska kronor plus ränta), då detta bara förväntas prövas i en separat process efter att överklagandeprocessen har slutförts.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

30 augusti 2021

Cision