LÖNEAVTAL: BLANDAD RESPONS PÅ FÖRSTA AVTALSSKISS FRÅN OPO (NY)

2023-03-10 13:46:15

(Tillägg: från stycke sju)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industriarbetsgivarna säger ja till den första skissen i avtalsrörelsen som de fått av de opartiska ordförandena (Opo). Facken inom industrin säger däremot nej till ett treårigt avtal, men är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal om innehållet är det rätta.

Det framgår av pressmeddelanden från de två sidorna.

Skissen innehåller en inriktning på en avtalsperiod om tre år.

"Vi är positiva till den skiss som Opo lägger fram i dag. Inom basindustrin förordar vi en längre avtalsperiod under förutsättning att det slutliga avtalsinnehållet stärker svensk industris konkurrenskraft", säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Utgångspunkten för Facken inom industrin är ett ettårigt avtal, och de skriver att förutsättningarna för ett långt avtal är begränsade mot bakgrund av det osäkra läget.

"Förbunden ser i dag att vi kan sträcka oss till att träffa ett tvåårigt avtal, dock inte längre. En förutsättning för ett tvåårigt avtal är att det andra avtalsåret är uppsägningsbart", skriver de.

Vidare skriver de att löneökningarna också måste vara "de rätta", att det finns med ytterligare avsättningar till arbetstidsförkortning-deltidspension/flexpension, en särskild höjning av avtalens lägstalöner på de avtalsområden där detta krav finns med samt en låglönesatsning på de avtalsområden där detta krav finns med. Dessa reservationer gäller oavsett avtalsperiodens längd.

Teknikföretagen skriver i sitt pressmeddelande att de anser att skissen har utformats i enlighet med föresatserna i Industriavtalet men bedömer det mindre sannolikt att det går att träffa ett så långt avtal den här gången givet oförutsägbarheten i den världsekonomiska utvecklingen.

"Utgångspunkten måste vara att vi med någorlunda säkerhet ska kunna överblicka den tidsperiod som vi intecknar genom det nya avtalet. För att det ska kunna utgöra en stabiliserande kraft på en osäker arbetsmarknad behöver det vara rimligt balanserat i längd och kostnadsnivå", säger Teknikföretagens förhandlingschef Tomas Undin.

Han säger att det inte går att bortse ifrån att osäkerheten sedan pandemin har ökat när det gäller världsekonomins utveckling och att påverkan av Rysslands angreppskrig mot Ukraina har spätt på denna osäkerhet i en mängd dimensioner.

För den händelse att det trots dessa reservationer blir ett flerårigt avtal måste fortsatt gälla att möjligheterna för parterna att säga upp avtalet det sista året, enbart kan övervägas vid grundläggande förändringar av de ekonomiska förutsättningarna, enligt Teknikföretagens förhandlingschef.

Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörers förhandlingschef för industrin, säger till Nyhetsbyrån Direkt att det viktigaste för dem är att få med "en bra höjning i löneökningar" och att få med frågan om höjning av avsättningar till deltidspensionen, "det är det viktigaste för oss".

"Vi är ju inte färdigförhandlade heller, vi håller ju på och förhandlar som bäst och det finns en del saker som fortfarande ligger på bordet och behöver hanteras", säger hon.Direkt-SE