LÖNEAVTAL: BANKER SER UPPVÄXLING, MEN INGEN LÖNE-PRISSPIRAL

2023-01-25 11:37:43

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) De svenska storbankerna spår löneökningar på i snitt 4 procent i år och 3,5 procent nästa år. Det skulle vara en uppväxling från 2,7 procent förra året, men knappast ett tecken på en kommande löne- och prisspiral som hotar inflationsmålet.

Det visar de nya konjunkturprognoserna från SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea som publicerats på tisdagen och onsdagen.

Facken inom industrin har krävt 4,4 procent medan arbetsgivarna erbjudit 2,0 procent, plus en engångsbetalning.

Bankerna noterar att avtalen i industrin, som sätter det så kallade märket, historiskt landat knappt 80 procent under industrifackens krav.

Det skulle i år ge 3,4 procent, medan ett genomsnitt av parternas bud (exklusive engångsbetalning) ger 3,2 procent.

Något liknande väntas generellt nu, medan bedömningarna om löneglidningen varierar lite. Flera banker ser det inte som alarmerande för Riksbankens arbete att få ned inflationen, men flera lyfter fram att det sannolikt blir ett kort avtal på ett år, och att frågan då väcks igen snart.

Om inte inflationen sjunker senare i år och läget för hushållens reallöner förbättras, så kan trycket i kraven öka och arbetet för Riksbanken bli svårare nästa år.Timlöner årstakt 2023  2024 
Nordea 4,0% 3,5%
Handelsbanken 3,8% 3,6%
Swedbank 3,7% 3,7%
SEB 4,5% 3,2%


Direkt-SE