LOGISTRI: HYRESINTÄKTER UPPGICK TILL 26,6 MLN KR 3 KV (24,4).

2022-11-24 12:06:59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-listade fastighetsbolaget Logistri hade hyresintäkter om 26,6 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2022 (24,4).

Driftnettot uppgick till 24,3 miljoner kronor (22,8) och periodens resultat uppgick till 13,4 miljoner kronor (11,8).

"Logistri har en stark finansiell position med låg belåningsgrad och en långsiktig lånefinansiering med fast ränta. Bolaget har fullt uthyrda fastigheter med långa hyresavtal och stabila hyresgäster", konstaterar vd Ulf Attebrant.Direkt-SE