Aktie Första dag för handel med Logisteas stamaktier i serie B på Stockholmsbörsen är beräknad till omkring den 22 november i år. Det framgår av ett pressmeddelande sedan bolaget upprättat ett prospekt om upptagande till handel av aktierna.

Vid en extra bolagsstämma i Logistea förra månaden beslutades om en fondemission av stamaktier i serie B, genom vilken en stamaktie i serie A berättigar till tio nya B-aktier med en tiondels röst per aktie.

Sista dag för handel med stamaktier i serie A, inklusive rätt att få nya B-aktier, var den 10 november och avstämningsdagen för fondemissionen var den 12 november 2021.

Utbetalning av B-aktier har påbörjats till berättigade aktieägare, enligt Logistea.