Aktie Logistea har ingått en villkorad avsiktsförklaring, tillsammans med Hansson Holding, för hyresavtal med en internationell battericellstillverkare. Avtalet omfattar 380.000 kvadratmeter nyproduktion i Svenljunga kommun.

Logistea har även tecknat ett exklusivt markreservationsavtal om en miljon kvadratmeter markyta med Svenljunga kommun för den aktuella etableringen.

Avsiktsförklaringen med hyresgästen är initialt villkorad av att Logistea erhåller markanvisningsavtal med Svenljunga kommun. Bolaget bedömer att detta ske under inledningen av nästa år.

”Logistea har en tydlig målbild och strategi att växa kraftfullt inom moderna fastigheter för logistik och lätt industri. Avsiktsförklaringen som vi idag har tecknat med den internationella battericellstillverkaren skapar grund för att bli ett av de större industriprojekten under senare år i Sverige. Vi ser fram emot att tillsammans med hyresgästen, Business Region Borås samt Svenljunga kommun utveckla området. Samarbetet bekräftar regionens attraktionskraft för framåtriktade och internationella etableringar”, kommenterade Logisteas vd Niklas Zuckerman.

Logistea handlas cirka 10 procent upp på onsdagsförmiddagen.