Notering LMK Group, som bland annat har varumärket Linas Matkasse, handlades klart över teckningskursen när handeln med aktien inleddes på måndagen. 

Några minuter efter börsöppning handlades aktien för 92 kronor vilket motsvarar en uppgång på drygt 15 procent jämfört med teckningskursen på 79:50 kronor. 

Det aktieerbjudande som genomfördes av LMK Group blev ”kraftigt övertecknat” inför måndagens notering på handelsplattformen Nasdaq First North.

Det uppger LMK Group i ett pressmeddelande där den exakta teckningsgraden dock inte anges.

Dels sålde befintliga aktier för 250 miljoner kronor och dels gjordes en nyemission på samma belopp.

”Intresset för erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänheten i Sverige”, skriver bolaget.

Teckningskursen var 79:50 kronor per aktie, vilket värderade bolaget till omkring 760 miljoner kronor före kapitaltillskottet. LMK Group har tidigare meddelat att efterfrågan var stark i emissionen varvid teckningsperioden förkortades.

”Vi är väldigt stolta över det stora intresse som visats för LMK Group under hela noteringsprocessen. Genom kombinationen av vår skalbara operativa plattform och våra väletablerade varumärken Linas Matkasse, Godtlevert, Adams Matkasse och Retnemt har vi alla förutsättningar på plats för att fortsätta stärka vår marknadsledande position inom flexibla matkassar i Skandinavien. Med fokus på lönsam tillväxt, hälsosam mat och minskat matsvinn ser vi fram mot den fortsatta resan tillsammans med alla våra nya aktieägare”, säger LMK:s vd Walker Kinman.

Linas Matkasse har en helt annan kvalitet i kundbasen i dag jämfört med för två år sedan och med ökningen av mat online kan bolagets tillväxtmål om 10-12 procent vara konservativt, sade nyligen Walker Kinman i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Vid millennieskiftet försökte många aktörer sig på att sälja mat online. Men komplex logistik i ett avlångt land gjorde det svårt att få lönsamhet, och sedan it-bubblan sprack har mat på nätet legat långt efter andra konsumentvarukategorier inom onlineförsäljning.

Det var matkassarna och inte de stora livsmedelskedjorna som var först ut på banan igen runt 2006 och enligt en rapport från Digital Handel hade matkassar en större marknadsandel online än så kallat ”lösplock” fram till 2015.

Linas Matkasse var en av pionjärerna och mellan åren 2010 och 2014 ökade omsättningen i genomsnitt med cirka 33 procent per år. De efterföljande åren gjordes satsningar på nya marknader, nya IT-system och varumärken, men alla föll inte väl ut. Under 2018 satsade bolaget på marknadsföring och antalet aktiva kunder ökade kraftigt, men sedan minskade dessa stadigt för att de senaste åren legat på en stabil nivå fram till pandemiåret 2020 då antalet kunder ökade igen.

”Det som hände under 2018 var att man fick in många kunder, men det var mer ‘smash and grab’-kunder som kom in med en saftig rabatt och köpte billig mat men sedan försvann”, sade Walker Kinman till Nyhetsbyrån Direkt.

Han menar att bolaget har en helt annan kvalitet i kundbasen i dag eftersom produkten har utvecklats och är mer flexibel och lockande för hushållen. Bland annat pekar vd:n på att kundtillväxten i det fjärde kvartalet 2020 jämfört med 2019 var ungefär 14 procent, men att leveransvolymen ökade med 28 procent.

Under 2020 lyfte hela onlinemarknaden för dagligvaror. Enligt e-handelsbarometern 2020 ökade dagligvaruhandeln online med 95 procent. LMK å sin sida ökade omsättningen med 12 procent och vände från en rörelseförlust till en rörelsemarginal på 7,5 procent, vilket är inom bolagets målsättning.

”Vi pratar om tvåsiffrig tillväxt. Det är lite svårt att avgöra hur mycket det kommer att vara och vi kanske är lite konservativa i den frågan och sätter 10 till 12 procent långsiktig tillväxt, men också med lönsamhet och rörelsemarginal på 6-8 procent”, sade Walker Kinman.

Frågan är om volymerna kommer att minska när pandemin är över och konsumenter återvänder till gamla mönster?

Walker Kinman menar att bolaget har nått en ny nivå och pekar på att kundbas och leveranser fortsatt att växa i februari. Däremot finns det positiva säsongseffekter av det minskade resandet och mer tid spenderad i hemmet.

”Jag tror att den effekten förr eller senare – för det kommer bli en effekt – när folk börjar åka på semester igen och inte är hemma som de har varit under pandemin, kommer att märkas. Men i långa loppet så har LMK hamnat på en helt annan bana när det gäller tillväxt, eftersom vi har gjort modellen mer flexibel och kan lösa problem för många fler hushåll”, sade han.

Med den kraftiga ökningen inom e-handeln har konkurrensen också hårdnat. Walker Kinman menar att lösplock är den största konkurrenten men att storleken på den nordiska marknaden för dagligvaror är tillräckligt stor.

Problemen med att få lönsamhet i e-handelsaffären för dagligvaruhandeln är heller inget som har ändrats och de stora kedjorna kämpar med att få hemleveranserna att gå ihop trots volymökningar.

I en intervju med SvD menade Axfood vd Klas Balkow att det inte kan fortsätta som det gör och att hemleverans av mat på sikt kommer att bli en premiumprodukt. Här har matkasse-bolagen en annan situation, där mervärdet i tjänsten ger en större betalningsvilja hos konsumenterna. Som tidigare nämnts är LMK:s målsättning 6-8 procent rörelsemarginal.

”Lösplock kan inte fortsätta att förlora pengar som den gör och över tid tror vi att vi fyller en viktig funktion och nisch när det gäller mealkits”, konstaterade Walker Kinman.