Rapport Statliga gruvbolaget LKAB:s rörelseresultat sjönk jämfört med samma period året innan till 5,9 miljarder kronor under årets tredje kvartal. Det framgår av bolagets delårsrapport på torsdagen. 

För tredje kvartalet 2021 redovisade LKAB ett rörelseresultat på 7,8 miljarder kronor. 

I år påverkades resultatet, som alltså sjönk till 5,9 miljarder under tredje kvartalet, främst av lägre pris för högförädlade järnmalmsprodukter, men även av högre kostnader för produktionsstörningar samt högre priser på energi och vissa insatsvaror. En starkare dollarkurs och högre leveransvolymer bidrog dock positivt.

Nettoomsättningen kom in på 12,4 miljarder kronor (12,7) och nettoresultatet blev 4,6 miljarder kronor (6,4).

Det genomsnittliga globala spotpriset för järnmalmsprodukter i tredje kvartalet var väsentligt lägre än motsvarande period föregående år och uppgick till 104 dollar per ton (164), vilket var 34 dollar lägre än föregående kvartal. Priset uppgick vid utgången av kvartalet till 96 dollar per ton.

För resterande del av 2022 ser LKAB en fortsatt god efterfrågan på högförädlade järnmalmsprodukter, men bolaget betonar att det är fortsatt stor osäkerhet avseende den globala konjunkturutvecklingen och dess påverkan på järnmalmsindustrin.

Bland andra stålkoncernen SSAB köper järnmalm från LKAB.