Aktie LKAB har köpt ytterligare aktier i stålkoncernen SSAB och därmed dubblat sitt ägande till 10,5 procent av kapitalet och rösterna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt ägardatatjänsten Holdings uppgick LKAB:s innehav till 5,1 procent per den sista januari i år. LKAB uppger också självt att innehavet i SSAB ökar med 5,4 procentenheter.

LKAB och SSAB har sedan tidigare en omfattande affärsrelation och gemensamma samarbetsprojekt, där Hybrit är ett exempel, uppger LKAB. LKAB känner således SSAB väl och har varit aktieägare sedan börsintroduktionen 1989.

”Vi har ökat vårt innehav i SSAB ytterligare. Investeringen är av strategisk, finansiell och relationell karaktär”, säger LKAB:s vd Jan Moström i en kommentar enligt pressmeddelandet.

LKAB flaggade för ett innehav strax över 5 procent den 23 december. I slutet av november ägde LKAB motsvarande 2,3 procent av aktiekapitalet och 3,6 procent av rösterna i slutet av november, enligt ägardatatjänsten Holdings.

”Vi har ökat vårt ägande i SSAB. Investeringen är av finansiell och relationell karaktär och inom ramen för vår finanspolicy”, sade Peter Hansson, finansdirektör i LKAB, i december.