Ljusnarsberg mest skuldsatt

Publicerad 2010-10-01 11:44

Ljusnarsberg har flest skuldsatta invånare i Sverige. Av kommunens drygt 5 000 invånare har närmare åtta procent en skuld hos Kronofogden.

Ungefär fyra procent av Sveriges invånare är registrerade för skulder hos Kronofogden, visar statistik från i år.

Bland de kommuner som har minst antal invånare med en skuld hos Kronofogden återfinns exempelvis Lomma och Danderyd där ungefär en procent hos kommuninvånarna är registrerade.

I andra änden av statistiken finns bland annat Eda och Landskrona där drygt sju procent av kommuninvånarna finns med i Kronofogdens statistik.

I Ljusnarsbergs kommun i Örebro har nästan åtta procent en skuld hos Kronofogden.

– Det här är en kommun som under en överskådlig tid haft problematik med arbetslöshet och ganska dåliga sjuktal. Det sätter naturligtvis spår i ekonomin och kan få till följd att människor inte kan betala lån eller elräkningen, säger Ingemar Javinder (S), ordförande för det sociala utskottet i kommunen.