Aktie Scandic ser ett klart bättre bokningsläge i juli jämfört med samma månad föregående år. Beläggningsgraden väntas överskrida föregående års 42 procent i juli. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kunderna agerar fortsatt med korta ledtider, men i skrivande stund är cirka 22 procent av kapaciteten för juli bokad jämfört med 14 procent vid samma tidpunkt föregående år.

”Denna förbättring var helt driven av inhemsk turism och skedde trots en mycket begränsad efterfrågan i huvudstäderna”, skriver bolaget.

I maj steg beläggningen till cirka 25 procent från tidigare meddelade 20 procent i april. För juni väntas beläggningsgraden bli minst 35 procent. Enligt bolaget har ökningen varit bred, med förbättrad beläggning på nästan alla destinationer, under såväl vardagar som helger.

På samtliga marknader har det inhemska fritidsresandet ökat, medan det är fortsatt låg efterfrågan för den tyska verksamheten.

Den genomsnittliga intäkten per tillgängligt rum (RevPAR) uppgick till 173 kronor i april och 229 kronor i maj. Jämfört med det första kvartalet steg RevPAR med 18 procent i april och 56 procent i maj.

Till följd av den stigande beläggningsgraden och RevPAR har kassautflödet per månad minskat jämfört med föregående kvartal. Scandic bedömer fortsatt att positivt kassaflöde kommer att nås vid en genomsnittlig beläggningsgrad på runt 50 procent. Under det andra kvartalet räknar Scandic med att erhålla direkta statsstöd på drygt 200 miljoner kronor.