Sectra är verksamt inom medicinska it-system och säkra kommunikationer.

Kommentar Sectras kvartalsrapport visar att bolagets produkter inom medicinsk bildhantering och cybersäkerhet fortsatt möter ryckig orderingång och valutapåverkan. Marknaderna är likt de flesta teknikintensiva branscher dessutom snabbt föränderliga, på gott och ont.

Under kvartalet maj till juli lyfte orderingången med 26 procent medan nettoomsättningen steg 16 procent. Justerar vi för valutakursförändringar sjönk rörelsevinsten med 1,6 procent, vilket är ett rejält avbräck.

Resultatsvackan förklaras av satsningar på amerikanska kontinenten, nya marknader och nya produktområden. Så länge orderingången är stigande är det ingen fara på taket, men hela Sectras verksamhet gynnas verkligen av den svaga kronan. Främst är det finansnettot som gynnats då delar av den stora kassan på 292 miljoner kr finns i utländsk valuta.

Kvartalsvinsten efter skatt lyfte därför med 47 procent till 0,87 kr per aktie. De fyra senaste kvartalen mäter nettovinsten 5,49 kr per aktie, vilket innebär att Sectra-aktien handlas till 46 gånger resultatet. Det ställer förstås riktigt stora krav på fortsatt långsiktigt stigande vinsttrend.

Sectra har brutet räkenskapsår och från 2014 till och med det som slutade april 2018 är IT-bolagets årliga vinsttillväxt i genomsnitt 16,9 procent. Det är en imponerande takt, men mer än de ca 35 gånger årsvinsten som aktien brukar motiveras till är svårt att motivera.

Även efter kursraset på rapportdagen är p/e-talet höga 46. Att Sectra ska öka tillväxttakten krävs av värderingen, men det känns verkligen inte givet att det blir så. Kursen är trots rekylen upp 49 procent bara i år. Risken för mer vinsthemtagningar och paus i uppgången är stor.

När vi i mars 2017 skrev att toppen var ”nådd i Sectra för denna gång” gjorde aktien ett kursryck till innan den föll till lägre nivåer och bottnade i augusti samma år.

Sammantaget är Sectra fortsatt ett kvalitetsbolag att äga på sikt och bolaget lär öka vinsterna långsiktigt och förr eller senare växa in i värderingskostymen och vända upp även denna gång. På kort sikt är det däremot tveksamt om aktien är värd risken. Kanske behöver aktien falla ned till trendlinjer och gamla kursbottnar runt 200-240 kr för att hämta kraft innan det vänder upp igen.